REHBERLİK SERVİSİ

Özel Sirac İlkokulu olarak rehberlikte öncelikli hedefimiz; güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilen, sevgi dolu, kendine ait karar ve sorumlulukları alabilen, DÜŞÜCELERİNİ etkin bir şekilde ifade edebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda çeşitli etkinlikler ve çalışmalar rehberlik servisimizce gizlilik, geçerlilik ve güvenilirlik esasları temel alınarak yürütülmektedir. Aile ve öğrenci ile işbirliği rehberlik servisimizce esastır. Velilerimizi psiko-sosyal gelişim basamaklarından haberdar etme, bu noktada çeşitli seminerler düzenlemek rehberlik servisimizin görevleri arasındadır. Çocuklarımızın gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak ele alınmakta, bu gelişim basamaklarında problem yaşayan veya yaşamayan her öğrencimizin rehberlik servisiyle aktif bir şekilde irtibatı sağlanmaktadır. Rehberlik servisimiz eğitsel faaliyetler başta olmak üzere bireylere sağlıklı bir şekilde yönlendirme hizmeti sunar. Ayrıca rehberlik servisimizde öğrencilerimizin akademik ve davranışsal durumlarını değerlendirmek amaçlı çeşitli test ve envanterlerden faydalanılır. Bu envanterler rehberlik servisimizce gerekli görülen durumlarda uygulanır.

UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER

Burdon Dikkat Testi
Atfetme Anketi
Başarısızlık Nedenleri Anketi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Aile Desteği Ölçeği
Bir İnsan Çiz Testi
Öğrenme Stilleri Anketi
Okuma Takip Çalışması
Sosyometri

VELİYE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Velilerimiz gerekli gördükleri durumda rehberlik servisimize telefonla ulaşarak en yakın tarihe bire bir görüşme için randevu alır. Ayrıca velilerimize yönelik, yılın belirli zamanlarında farkındalık seminerlerimiz düzenlenir. Veli toplantıları haricinde veli çayları, annelerle pedagoji atölyesi gibi çeşitli etkinliklerimiz veliye yönelik rehberlik çalışmalarımız arasındadır.